IMG

O kavárně

Stejně jako jiná evropská velkoměsta má i Praha své věhlasné kavárny, které se v uplynulém století staly centrem kulturního a společenského života. Kavárna Obecní dům je bezpochyby jednou z nich.

Ačkoli vrcholné období umělecké avantgardy a sešlostí pražské smetánky minulo, duch dvacátých let je zde stále patrný. Kavárna Obecní dům nabízí možnost se alespoň na chvíli zastavit a v nádherném secesním prostředí vychutnat šálek lahodné kávy s některým z věhlasných zákusků.

Díky působivému dobovému interiéru budete moci na chvíli zapomenout, že jste v Praze 21. století.

Historie

Obecní dům je jednou z nejvýznamnějších památek české secese. Tato majestátní budova byla slavnostně otevřena 22. listopadu 1912. Ačkoli historie tohoto domu není příliš dlouhá, je s ní spojena řada významných státotvorných událostí roku 1918. Obecní dům je secesní perlou v centru Prahy, v jejímž vzhledu je patrný rukopis mnoha vynikajících českých umělců počátku minulého století. 

Neobaroko, neorenesance, západní i orientální vlivy se zde prolínají s českou secesí. Dojem z budovy umocňuje rozpětí dekorativních stylů, paleta použitých materiálů i kvalita uměleckořemeslných prací. Vznosný výraz stavby pak korunuje mimořádná umělecká výzdoba malířů Mikoláše Alše, Václava Jansy, Alfonse Muchy, Jakuba Obrovského, Jana Preislera, Josefa Weniga, Karla Špillara, Maxe Švabinského, Josefa Ullmana nebo Františka Ženíška. Ze sochařů zmiňme alespoň Josefa Mařatku, Josefa Václava Myslbeka, Karla Nováka, Ladislava Šalouna, Františka Uprku, Bohumila Kafku a Čeňka Vosmíka.

Kavárna Obecní dům je v rámci budovy situována směrem k Prašné bráně a je vybavena původními obklady, dělícími stěnami i boxy z mahagonu a lavicemi potaženými kůží.Na čelní stěně Kavárny je světelná fontána s reliéfem Nymfy z carrarského mramoru od sochaře Pekárka. Svítidla vyrobená Františkem Křižíkem, poškozená pozdějšími úpravami, byla restaurována a rekonstruována podle dobové dokumentace. Původní je i část stolového zařízení, dnes doplněného kopiemi. Židle a křesla jsou volnou, ne zcela věrnou replikou původních, zachovaných v několika ojedinělých exemplářích. Zařízení hlavního balkónu je současné, avšak stylové, nově byl doplněn i bar na galerii.

Image

Dostupnost a otevírací doba

Kavárnu Obecní dům naleznete přímo v historickém centru Prahy, hned vedle Prašné brány a nadosah náměstí Republiky.

Metro: trasa B - stanice Náměstí Republiky

Tramvaje: 5, 8, 14 zastávka Náměstí Republiky

Kavárna je otevřena denně od 8:00 - 22:00 hodin.

image

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy Vás budeme kontaktovat.